10

Cam Sành hữu cơ Năm Hạng đạt tiêu chuẩn EU (Châu Âu) và USDA (Hoa Kỳ)

Vườn của HTX 5 Hạng đang có 9ha cam và 2ha bưởi, trong đó có 8,9ha cam đã được chứng nhận chuẩn hữu cơ USDA & EU cho sản lượng năm nay dự tính thu hoạch cuối tháng 6 khoảng 370 tấn và hái liên tục trong 4 – 5 tháng tùy vào sức tiêu thụ của thị trường.

HTX Năm Hạng có tên trên website USDA, thời hạn chứng nhận của các tổ chức USDA & EU là 1 năm. Bạn có thể xem chứng nhận tại đây

Leave a Comment

Your email address will not be published.

TOP